Organizacja wydarzenia dla Polskiej Grupy Górniczej - Barbórka

0
Liczba uczestników
0 h
Czas trwania wydarzenia
0
Zespół produkcyjny

3 grudnia odbyły się uroczystości barbórkowe, które zostały zorganizowane przez Polską Grupę Górniczą, największą spółkę węglową w Europie. W Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach spotkali się górnicy, przedstawiciele spółki oraz przedstawiciele władz państwowych i kościelnych. W trakcie oficjalnej części wygłoszono przemówienia, a także abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, skierował słowo do górników. Podczas uroczystości miało również miejsce wręczenie odznaczeń, a następnie odbyła się część artystyczna.

Za co odpowiadaliśmy ?

Odpowiadaliśmy za 

– Telebim 5×3

– Przygotowanie programu

– Produkcja audiowizualna

– Streaming

– Nagłośnienie

– Oświetlenie